Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 

  Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Caroline Coopman en Hans Dumortier

 

 missie

 visie

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 terug

Marcus Laurinstraat 20   8310 Brugge 3    I    tel: 0476 21 99 32    I    fax: 050 35 33 74    I   hans.dumortier@d-m-b.be

Op 20 september 2007 starte het Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge.  Het verslag vindt u hier.

Het doel van dit forum is alle bemiddelaars, actief in de regio, samen te brengen om de interdisciplinaire contacten te bevorderen, bemiddeling te promoten en de bemiddelingsgedachte uit te dragen.

Initiatiefnemers zijn Caroline Coopman, bemiddelaar in familiale zaken te Oostende en Hans Dumortier, bemiddelaar in familiale, sociale, burgerlijke en handelszaken te Brugge.

 

Het forum komt alternerend samen in Huize Willy Kooy, Hospitaalstraat 35 te 8400 Oostende en in het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat 9 te 8000 Brugge telkens op donderdag van18u15 tot 20u15.

 

Iedere geïnteresseerde bemiddelaar is van harte uitgenodigd op de eerste vergadering. Wie vooraf contact opneemt met een van de initiatiefnemers krijgt een persoonlijke uitnodiging.

 

U krijgt er de kans kennis te maken met collega – bemiddelaars uit de verschillende beroepsgroepen.  Tevens kunt u er uw persoonlijke wensen en prioriteiten onder de aandacht brengen.

 

Uw deelname is vrijblijvend en laat u toe al dan niet verder deel te nemen aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten.

 

Agenda van de eerste vergadering:

 

1)    Initiatiefnemers stellen zich voor en omschrijven hun visie.

2)    Elke aanwezige krijgt de kans zich voor te stellen en uit te leggen wat ze van het forum verwachten en wat ze het willen bieden.

3)    Iedereen kan zich aansluiten bij specifieke denkgroepen.

4)    De initiatiefnemers stellen een democratisch beslissingssysteem voor waarover de aanwezige leden van het forum tijdens de tweede vergadering zullen stemmen.  Elke aanwezige kan opmerkingen formuleren.

5)    Elke aanwezige bemiddelaar kan zich op volgende lijsten inschrijven:  een lijst bemiddelaars voor Huize Willy Kooy, een lijst bemiddelaars die bereid zijn gerechtelijke opdrachten uit te voeren en een lijst van wie lid wil worden van het forum.  U beslist vrij en kunt u op elk ogenblik uit – en opnieuw inschrijven, tijdens periodes waar u niet beschikbaar wil zijn.

 

De volgende vergaderdata vindt u op www.forumbemiddelingbrugge.be 

 

Laat uw interesse om deel te nemen kennen, zo kunnen wij u op de hoogte houden.

 

Hans Dumortier en Caroline Coopman.

kkk