Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 

  Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Caroline Coopman en Hans Dumortier

 

 missie

 visie

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 terug

Marcus Laurinstraat 20   8310 Brugge 3    I    tel: 0476 21 99 32    I    fax: 050 35 33 74    I   hans.dumortier@d-m-b.be

Verslag Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge 20/09/07


Aanwezig: Thérèze Aerts, Caroline Coopman, Hans Dumortier, Michel Moreau, Marijke Reynaert, Katrien Vangaever, Annelien Jonckheere, Jan Van Hoecke, Birgit Verfaille, Luc Van de Velde, Marc Quatacker, Sigfried Sergeant en de gastvrouw, Sandy Gryson.

Verontschuldigd: Ybe Casteleyn, Lut Dauw, Jo Debyser, Francine Gilbert, Paul Lommée, David Lust, Donatiène Marchal

Initiatiefnemers stellen zich voor en omschrijven hun visie.
Het doel van dit forum is alle bemiddelaars, actief in de regio, samen te brengen om de interdisciplinaire contacten te bevorderen, bemiddeling te promoten en de bemiddelingsgedachte uit te dragen.
Praktische gegevens gebruik lokaal
Locatie:  Huize Willy Kooy – Hospitaalstraat 35 – 8400 Oostende
  3de verdieping – lokaal B
Een praktische vraag komt boven over het aanvangsuur van de vergadering.  Iedereen gaat akkoord in de toekomst om 18u15 te beginnen en te eindigen tegen 20u15.  Voor Huize Willy Kooy (HWK) kan dat mits we rekening houden met de toegangsuren van het gebouw.  Wij halen de sleutel af voor 18 uur en laten dan iedereen binnen.  We kunnen vertrekken naar believen via een knop die de deur opent.  We kunnen wel niet terug binnen.

Data volgende vergaderingen:
29 november 2007
Onder voorbehoud: 31 januari 2008, 27 maart 2008, 12 juni 2008, 25 september 2008 en 27 november 2008.

Huize Willy Kooy stelt ons koffie (keuken) en water (op de tweede verdieping) ter beschikking via een automaat. Per kop koffie wordt er een vergoeding van 20 cent gevraagd, water is gratis. Bij het nemen van een kopje koffie vragen we om 20 cent te deponeren in het potje.

Er wordt voorgesteld per e-mail te melden wie welke broodjes wil.  De bestelling wordt tijdig doorgeven door Caroline aan “knap lekker lang”. Meer informatie over de mogelijkheid tot bestellen van broodjes wordt op de volgende vergadering toegelicht.


Elke aanwezige krijgt de kans zich voor te stellen en uit te leggen wat ze van het forum verwachten en wat ze het willen bieden.

Zowat iedereen deelt de visie van de initiatiefnemers.  Alle doelstellingen realiseren wordt als zeer ambitieus gezien terwijl er al directe actiepunten aangedragen worden en een duidelijke gedrevenheid waar te nemen valt.  Zelfs in die mate dat we tegen het einde van deze kennismakingsvergadering al verder zitten als wij hadden durven hopen voor het einde van 2007.

Opvallend is dat niemand gerechtelijke bemiddelingen krijgt.

Alle aanwezigen willen bemiddeling maatschappelijke bekendheid geven met als doel de weg te tonen om buiten het conflictmodel aan verzoening te werken.
Als strategisch begin wordt voorgesteld eerst doelgroepen aan te duiden.
 
Om eensgezind naar buiten te treden wordt voorgesteld waarden en visie te bepalen.  We delen de ambitie via deze oefening een charter te schrijven waarmee we onze samenwerking regelen en met concrete actiepunten waarmee we consistent naar buiten komen.

Bij de burgerlijke bemiddelaars blijkt een eensgezinde kijk op het complementair samenwerken van bemiddelaars met advocaten en juristen.


Iedereen kan zich aansluiten bij specifieke denkgroepen.

Dit idee wordt enthousiast onthaald en er worden onmiddellijk enkele voorstellen geformuleerd zowel inhoudelijk als qua bekendmaking van bemiddeling aan de magistraten en aan het publiek.


De initiatiefnemers stellen een democratisch beslissingssysteem voor waarover de aanwezige leden van het forum tijdens de tweede vergadering zullen stemmen.  Elke aanwezige kan opmerkingen formuleren.

Hier is niet diep op ingegaan.  Een formele stemming lijkt niet nodig gezien een grote mate van eensgezindheid blijkt.

Elke aanwezige bemiddelaar kan zich op volgende lijsten inschrijven:  een lijst bemiddelaars voor Huize Willy Kooy, een lijst bemiddelaars die bereid zijn gerechtelijke opdrachten uit te voeren en een lijst van wie lid wil worden van het forum.  U beslist vrij en kunt u op elk ogenblik uit – en opnieuw inschrijven, tijdens periodes waar u niet beschikbaar wil zijn.

Wordt op de volgende vergadering gedaan.


ACTIEPUNTEN

1) Doelgroepen bepalen i.v.m. hoe we bemiddeling gaan bekend maken.

 v.b.: magistraten, huisartsen, …

2) Waarden en visie vastleggen.

 Ieder denkt na over de eigen waarden die voor het forum belangrijk zijn.
 We zullen deze volgende vergadering bespreken en naar een consensus
         streven.

3) concrete actiepunten vastleggen.

 Ieder denkt na over wat het forum kan doen.
 We zullen dit volgende vergadering bespreken en naar een consensus
         en een prioriteitenlijst streven.

Volgende vergadering: 29 november 2007 van 18u15 t.e.m. 20u15.

Ook wie er nog niet bij was, is  welkom.  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen.


Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge

Hans Dumortier en Caroline Coopman.

kkk