Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 

Een bemiddelaar in sociale zaken kan tussenkomen bij geschillen tussen werkgever en werknemer, bij pesten of ander ongewenst gedrag, bij ontslag e.d.

 

Bij ontslag wordt analoog gewerkt als bij een echtscheiding.  Werkgever en werknemer kunnen beiden evenwaardig bepalen hoe de ontslagregeling zal verlopen. 

 

 missie

 visie

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 

Marcus Laurinstraat 20   8310 Brugge 3    I    tel: 0476 21 99 32    I    fax: 050 35 33 74    I   hans.dumortier@d-m-b.be

Hans Dumortier (1958) is zelfstandig bemiddelaar.  Als economist ligt zijn interesse vooral bij bedrijfsbemiddeling en meer specifiek bij bemiddeling binnen familiale ondernemingen en ondernemende families   

Hij onderzoekt hoe een bemiddelende, meerzijdig partijdige visie op interne en externe bedrijfsrelaties en communicatie, radicaal vernieuwend en productiviteitsverhogend werkt zowel in bedrijven en organisaties als bij overheidsadministraties.

 

Vanuit een rijke ervaring met multinationaal en multicultureel management enerzijds en met familiale ondernemers met hun economische, sociale en familiale verantwoordelijkheden anderzijds, integreert hij Latijnse en Angelsaksische bemiddelingstechnieken en familiale -, sociale - en handelsbemiddeling tot een passende en vernieuwende aanpak op maat van ieders geschil.

 

Als licentiaat Economische Wetenschappen (KUL) heeft hij inzicht in de achtergronden van de bedrijfsprocessen en begrijpt hij de taal en denkwijze van zowel ondernemers, managers en financiers.

 

Hij volgde opleidingen in klachtenmanagement (UAMS), Family Business Advisor (FFI, Esade) en diverse specialiteiten van bemiddelen (Mediv).

 

Respect voor ieders eigenheid en een vast geloof in waardengedreven, duurzaam ondernemen en in de kracht van samenwerking, drijven hem om zijn visie uit te dragen en toe te passen.

 

Hij is partner en mede oprichter van de Family Business Mediators en mede oprichter van het Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge.

 

Naast een bemiddelingspraktijk als Family Business Mediator en bedrijfsbemiddelaar Dumortier Mediatie en Bemiddeling (www.d-m-b.be) leidt hij Uw Ombudsman: een onafhankelijke ombudsdienst voor  steden en gemeenten en voert hij personeels - en samenwerkingsaudits en - trainingen uit binnen bedrijven en organisaties met als doel verschillen erkennen en een plaats geven om zo geschillen of conflicten voor te zijn.