Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

dMb bemiddelt coachend en ontwikkelingsgericht

 

 mediatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 onverdeeldheid

Forum 

    co-ondernemerschap: blijf zakenpartners na echtscheiding

 

 missie

  zakenpartners

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

  echtscheiding

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 terug

 Marcus Laurinstraat 20  8310 Brugge 3  I  tel: 0476 21 99 32  I  fax: 050 35 33 74  I   hans.dumortier@d-m-b.be

 

Partij en kiezen vrijwillig voor bemiddeling en duiden samen een mediator aan.

 

Deze onpartijdige bemiddelingsdeskundige helpt de partijen in conflict met onderhandelen en communiceren, gericht op het realiseren, vanuit hun werkelijke belangen, van een gezamenlijk gedragen en voor alle betrokkenen optimale overeenkomst.

  

De mediator structureert de communicatie door actief luisteren en gericht vragen stellen: inhoudelijk neutraal, meerzijdig partijdig, ontwikkelingsgericht en wettelijk gebonden door het beroepsgeheim

 

Belangrijk daarbij is dat de partijen echt naar elkaar luisteren zodat ze elkaar’s belangen gaan begrijpen.

Een mediatieovereenkomst bindt tot inhoudelijke geheimhouding.

kkk