Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 
 meerzijdig partijdig

 

 missie

 visie

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 

 Marcus Laurinstraat 20  8310 Brugge 3  I  tel: 0476 21 99 32  I  fax: 050 35 33 74  I   hans.dumortier@d-m-b.be

De mediator kiest geen partij en is niet neutraal.

Hij werkt meerzijdig partijdig, d.w.z. hij is volledig betrokken op beide partijen en geeft beiden erkenning en waardering.

Om beider standpunten en visie goed te kunnen begrijpen moet de bemiddelaar zich inleven in de denkwereld, de achtergrond, de gevoelens en het verhaal van elke partij afzonderlijk. 

 

Daartoe zal de bemiddelaar beurtelings en evenwichtig aan beiden vragen stellen en nagaan of hij alles juist begrijpt.  Op deze wijze kan de bemiddelaar en de partijen met hem, hun ware belangen gaan zien die achter de standpunten schuil gaan.

De bemiddelaar zal de partijen vragen met respect naar elkaar te luisteren en elkaars kijk op de zaak proberen te begrijpen.

kkk