Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 

 

    onverdeeldheid, gedeeld gebruik en eigendom.

 

 missie

 zakenpartners

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 terug

 Marcus Laurinstraat 20  8310 Brugge 3  I  tel: 0476 21 99 32  I  fax: 050 35 33 74  I   hans.dumortier@d-m-b.be

Gedeeld gebruik en of eigendom van roerende of onroerende goederen vereist heldere afspraken tot en met hoe te handelen wanneer het mis loopt, wanneer er schade is of grote kosten of er onenigheid ontstaat.

 

Hoe eerder men deze afspraken bespreekt en liefst formeel neerschrijft in een overeenkomst hoe veiliger en hoe groter de kans op een conflictloze uitvoering op lange termijn.

 

Ideaal komt dergelijke overeenkomst tot stand via bemiddeling.  Een meerzijdig partijdige bemiddelaar, volledig betrokken op elke deelnemer, begeleidt de gesprekken en bewaakt ieders belangen.

 

Op deze wijze gerealiseerde overeenkomsten minimaliseren de kans op toekomstige onenigheid en schrijven voor wat te doen in alle denkbare situaties.  Dit laatste afspreken wanneer het probleem nog niet bestaat is veilig en comfortabel omdat er dan geen tijdsdruk is en u zonder negatieve gevoelens als angst of boosheid kunt onderhandelen.

 

Van hoe een evenredig gebruik en kostendeling geregeld wordt, over voorwaarden om kinderen en vrienden toe te laten tot hoe te handelen als een medegebruiker wenst uit te treden en zijn eigendom wil verkopen, alles is bespreekbaar.

 

Dergelijke overeenkomst vereist maatwerk om met jullie specifieke omstandigheden, huidige en toekomstige, rekening te houden.

kkk