Dumortier Mediatie en Bemiddeling dMb 
 

duurzaam door respect

 

 

   zakenpartners na echtscheiding

 

 missie

 zakenpartners

 mediatie en bemiddeling

 samenwerkingsaudit

 opleidingen

 voor bedrijven

          overheden

          familiale ondernemingen

          ondernemende families

 terug

 Marcus Laurinstraat 20  8310 Brugge 3  I  tel: 0476 21 99 32  I  fax: 050 35 33 74  I   hans.dumortier@d-m-b.be

Na echtscheiding samen het familiebedrijf verder zetten.

 

Daar zijn vele redenen voor en meestal kiest men voor verdere samenwerking niet omwille van economische redenen maar eerder omwille van minder tastbare motieven en om de onderneming bloeiend te houden voor de kinderen.

 

Beiden hebben zo veel in die zaak geïnvesteerd en rekenen de synergie tussen elkaars talenten en contacten als de beste garantie voor toekomstig succes.

 

De belangrijkste voorwaarde om die hernieuwde samenwerking na de echtscheiding te helpen slagen, is wederzijds vertrouwen. 

 

Zelfs waar echtelijke ontrouw aan de basis lag van de scheiding blijkt tijdens de bemiddeling vaak dat de fundamenten van een wederzijds zakelijk vertrouwen onaangetast bleven. 

 

De wederzijdse erkenning waartoe bemiddeling de partners brengt zal dit vertrouwen vernieuwen en versterken.  Daardoor wordt een nieuwe samenwerking onder nieuwe omstandigheden mogelijk en zelfs wenselijk.

 

Wanneer tijdens de scheidingsperiode één van beiden zich uit de zaak terugtrok maakt de terugkeer deel uit van de bemiddeling.

kkk